Zachovejme stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!

3. 1. 2013 SMO ČR Reforma veřejné správy

Zástupci měst a obcí dnes předali na Úřadu vlády výzvu k zastavení druhé fáze reformy veřejné správy. Cílem je zabránit plošnému snížení počtu stavebních úřadů a matrik a dalšímu odebírání kompetencí obcím. Představená vládní reforma totiž vzdaluje správu od občanů, což je pro obce nepřípustné. Svaz měst a obcí ČR proto žádá vládu, aby od dokončení druhé fáze reformy veřejné správy upustila.

Svaz měst a obcí České republiky

Předáním výzvy, do které se zapojilo na 500 obcí a měst, kterých se předkládané změny dotknou, chtějí zástupci Svazu měst a obcí ČR představitele vlády důrazněji upozornit na úskalí připravovaného legislativního řešení. Ministerstvo vnitra totiž navrhuje zrušení výkonu státní správy na obcích I. a II. stupně. Co to bude pro obce konkrétně znamenat, shrnul starosta města Chlumec nad Cidlinou Miroslav Uchytil: „Tato úprava s sebou přinese zrušení stavebních úřadů, zrušení matrik, odebrání agend řešení přestupků proti občanskému soužití, vydávání rozhodnutí o předepsání finančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, rybářských lístků a další.“

Ve výzvě proto obce vyjadřující s tímto zásadní nesouhlas a odmítají direktivní odnětí většiny kompetencí v přenesené působnosti pro obce I. a II. stupně. „Nerozumím tomu, proč nám stát nařizuje, jaké služby smíme vykonávat. V případě, že nyní zajišťujeme tyto služby a chceme v tom pokračovat, máme na to vyškolené úředníky, které státu platíme, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli nadále svým občanům poskytovat kompletní servis,“ říká Jana Vildumetzová, členka Předsednictva Svazu a starostka města Horní Slavkov.

Starostové ve výzvě také vyvracejí tvrzení ministerstev, že příslušná povolení mohou dnes občané vyřídit na jednom místě nebo dokonce v jeden den. Neznají totiž úřad, který vyjádření dotčených orgánů provádí „na počkání“.

Svaz na konečné důsledky těchto změn opakovaně upozorňuje. „Chápeme, že stát hledá možnosti, jak ušetřit, je ale nepřípustné, aby se tak dělo na úkor občanů,“ řekl po předání výzvy na Úřadu vlády předseda Svazu Dan Jiránek a upozornil, že „Úsporu státu zaplatí občané, kteří budou muset více cestovat za úřady.“

Výzva k upuštění dokončení druhé fáze reformy veřejné správy je důrazným připomenutím dlouhodobých požadavků Svazu. Představitelé měst a obcí totiž opakovaně předkládali vládní i parlamentní politické reprezentaci své námitky a snažili se vést konstruktivní debatu, která by zamezila plošnému rušení stavebních úřadů a matrik. Svaz například dlouhodobě podporuje efektivní správu a v otázce změny financování výkonu státní správy na obcích upřednostňuje financování podle skutečného výkonu státní správy, provedenému na základě výsledků analýzy počtu provedených úkonů na úřadech.

Petra Kubařová