Návrh struktury operačních programů 2021–2027

Informace MMR 5/2018 1.

30. 11. 2018 OF 5/2018 Dotace

Národní orgán pro koordinaci zahájil konzultace k architektuře programů pro novou finanční perspektivu po roce 2020. Konzultace probíhaly během října. Vláda by k návrhu měla zaujmout stanovisko do konce roku 2018.

Resorty dostaly návrh struktury operačních programů. Základem návrhu je strategický dokument Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Připraveny jsou dvě varianty nastavení programů zohledňující zejména pokles prostředků pro ČR, ale odráží se v nich i zkušenosti a cíle Evropské komise.

„V následujících týdnech budeme o návrhu diskutovat s širokou skupinou partnerů – s odpovědnými ministerstvy, územními partnery, tj. zástupci krajů, měst a obcí, ale i se sociálními partnery a zástupci oborových asociací,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Česká republika se aktivně podílí na diskuzích o příštím programovém období od jejich začátku v roce 2016. Stěžejním pro přípravu programů bylo zveřejnění návrhů legislativy k rozpočtu a politice soudržnosti Evropskou komisí během května a června letošního roku. Evropská komise v ní stanovuje pět cílů, ke kterým by podpora z evropských fondů měla přispívat. Na národní úrovni se pak tyto cíle odráží právě v dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 a v nastavení a počtu programů.

Seriál Informace MMR 5/2018
  1. Návrh struktury operačních programů 2021–2027, 30. 11. 2018 (právě čtete)
  2. Rekordní dotace pro regionální rozvoj, 3. 12. 2018
  3. Územní plány a architektonické soutěže obcí, 5. 12. 2018
  4. Bezbariérové bydlení, 7. 12. 2018
  5. Rekodifikace stavebního práva, 11. 12. 2018
  6. Program Výstavba pro sociální bydlení, 13. 12. 2018
  7. Nové programy pro obce, 18. 12. 2018