Nové programy pro obce

Informace MMR 5/2018 7.

18. 12. 2018 OF 5/2018 Dotace

Ministryně Klára Dostálová vyjednala navýšení rozpočtu resortu, které poslouží především obcím. Částka 3,2 mld. Kč bude prostřednictvím národních dotací v roce 2019 směřovat na zlepšení kvality života venkova a regionů.

O dotace budou totiž moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po kterých dlouhodobě volají.

Příjem žádostí v konkrétních programech byl zahájen počátkem listopadu. Mezi úplně nové a starosty velmi žádané dotační tituly patří například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jde o dotaci na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt. Např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou budovy v havarijním stavu apod. Dotace na projekt může činit až 30 milionů korun. Celkově půjde na program 390 milionů.

Novinkou je Podpora dostupnosti služeb, která je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Znamená to až 5 mil. Kč na projekt např. na rekonstrukci či výstavbu objektu, který bude nabídnut k provozování potřebných služeb v obci včetně lékařské péče. Žadatelem může být obec do jednoho tisíce obyvatel, dotace bude až do 70 % uznatelných nákladů.

MMR bude i nadále pokračovat v již zavedených titulech.

Seriál Informace MMR 5/2018
  1. Návrh struktury operačních programů 2021–2027, 30. 11. 2018
  2. Rekordní dotace pro regionální rozvoj, 3. 12. 2018
  3. Územní plány a architektonické soutěže obcí, 5. 12. 2018
  4. Bezbariérové bydlení, 7. 12. 2018
  5. Rekodifikace stavebního práva, 11. 12. 2018
  6. Program Výstavba pro sociální bydlení, 13. 12. 2018
  7. Nové programy pro obce, 18. 12. 2018 (právě čtete)