Rekodifikace stavebního práva

Informace MMR 5/2018 5.

11. 12. 2018 OF 5/2018 Legislativa

MMR a Hospodářská komora se shodly, že české stavební právo po letech dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá další novelizace. Společně připraví nový stavební zákon, který by mohl být schválen už za tři roky.

Na Technologickém fóru veletrhu FOR ARCH vystoupila ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová. Ve své prezentaci se mimo jiné věnovala problematice
rekodifikace veřejného stavebního práva.
Na Technologickém fóru veletrhu FOR ARCH vystoupila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ve své prezentaci se mimo jiné věnovala problematice rekodifikace veřejného stavebního práva.

Návrh věcného záměru nového stavebního zákona, který v ČR zjednoduší a zrychlí přípravu realizace staveb, včetně RIA, by mohly vzniknout už do konce letošního roku. V roce 2021 by potom mohl být schválen již nový stavební zákon. Tak výrazné zkrácení přípravných prací umožní uzavřená dohoda, která do rekodifikace stavebního práva zapojí odborné kapacity Hospodářské komory České republiky. Nový stavební zákon by po legisvakanci mohli úředníci i stavebníci používat od roku 2023.

Bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit taky složitou strukturu a roztříštěnost stavebních úřadů jednak mezi obecnými, speciálními a jinými stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů a rezortů. V současnosti přitom stavebník musí žádat o razítka a různá stanoviska podle 85 zákonů. O složitosti takových změn svědčí i to, že u poslední novely se ministerstvo muselo vypořádat se dvěma tisíci připomínkami.

Seriál Informace MMR 5/2018
  1. Návrh struktury operačních programů 2021–2027, 30. 11. 2018
  2. Rekordní dotace pro regionální rozvoj, 3. 12. 2018
  3. Územní plány a architektonické soutěže obcí, 5. 12. 2018
  4. Bezbariérové bydlení, 7. 12. 2018
  5. Rekodifikace stavebního práva, 11. 12. 2018 (právě čtete)
  6. Program Výstavba pro sociální bydlení, 13. 12. 2018
  7. Nové programy pro obce, 18. 12. 2018