Program Výstavba pro sociální bydlení

Informace MMR 5/2018 6.

13. 12. 2018 OF 5/2018 Dotace

Na grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na MMR, se sešli všichni významní partneři. Obce problém sociálního bydlení potřebují řešit co nejdříve. Proto je zde chystaný program Výstavba.

„Situace s potřebou sociálního bydlení je v mnoha regionech už kritická. Pokud bychom šli cestou zákona, tak s tím budeme moci něco dělat až tak v roce 2022 či 2023. Hlasy z obcí však zní jasně, je třeba jednat hned. Proto jsme připravili Program Výstavba. Všechny parametry zákona o sociálním bydlení, tak jak byl koncipován, budeme do dotačně-úvěrového programu Výstavba překlápět,“ říká ministryně Klára Dostálová.

Pokračovat se bude také v dalších programech se sociálními prvky, ať už jde o dotační nástroje MMR, tak i programy Státního fondu rozvoje bydlení. Všechny se pravidelně aktualizují, aby v území přinášely ty správné efekty.

O legislativní podobě podpory sociálního, respektive dostupného bydlení bude MMR dále diskutovat, zejména s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nyní je zde však rychlé řešení v podobě Programu Výstavba, který obcím nabízí budovat jak sociální, tak dostupné bydlení a kombinuje dotaci s výhodným nízkoúročeným úvěrem. Obce si samy zvolí, co na svém území a pro své obyvatele nejvíce potřebují. Mohou využít i úvěry komerční, které jsou dnes pro bonitní města možná ještě výhodnější.

Nyní je v programu počítáno se dvěma miliardami korun ročně na dotační část a další miliardou korun na část úvěrovou. V budoucnu by ale mohly pomoci i EU fondy, o jejichž zacílení se aktuálně s Evropskou komisí jedná.

Minimálně pro první roky budou moci být u Programu Výstavba investorem pouze obce. Důležitá je také otázka sociální práce, bez níž se řada domácností v bytové nouzi neobejde. Pokud stát dá 100 % dotaci na sociální byty, tak zde musí být dostupná i sociální práce. Její financování by mohlo být řešeno například vyšším příspěvkem na přenesenou působnost obcí.

Tématem jednání grémia bylo také vytvoření hodnotových map nájemného, které by mělo sloužit k tvorbě norem v rámci dávkového systému v oblasti bydlení. I zde se partneři dohodli na spolupráci při získávání dat pro vytvoření těchto důležitých podkladů.

Zájem o výzvy na sociální bydlení

MMR ukončilo v září příjem žádostí ve výzvách IROP na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun. V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun.

Jedná se tedy o dvojnásobně vyšší zájem o finanční prostředky, než kolik je v této výzvě k dispozici. Celkem bylo zaregistrováno 389 projektů za celkem téměř 3,5 mld. Kč z EFRR. Potvrdilo se, že je velice důležité financovat sociální bydlení, protože je o tento typ projektů především mezi obcemi veliký zájem. Proces hodnocení projektů by měl být dokončen na jaře příštího roku.

Seriál Informace MMR 5/2018
  1. Návrh struktury operačních programů 2021–2027, 30. 11. 2018
  2. Rekordní dotace pro regionální rozvoj, 3. 12. 2018
  3. Územní plány a architektonické soutěže obcí, 5. 12. 2018
  4. Bezbariérové bydlení, 7. 12. 2018
  5. Rekodifikace stavebního práva, 11. 12. 2018
  6. Program Výstavba pro sociální bydlení, 13. 12. 2018 (právě čtete)
  7. Nové programy pro obce, 18. 12. 2018