Příprava nového období

Informace MMR 5/2019 1.

28. 11. 2019 OF 5/2019 Dotace

Česká republika se podle Evropské komise velmi efektivně v porovnání s ostatními státy připravuje na začátek programového období 2021–2027. ČR již má připravenou strukturu a další podrobnosti jednotlivých operačních programů i Dohody o partnerství.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Česká republika pro příští období počítá s obdobným počtem a strukturou operačních programů, jako je tomu v současném období 2014–2020. V říjnu také bylo ze strany Evropské komise oficiálně obnoveno čerpání Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které bylo pozastaveno na základě auditních zjištění na začátku tohoto roku.

V ČR se také podařilo splnit absolutní většinu milníků pro připsání výkonnostní rezervy, díky které bude možné použít dalších téměř 37 mld. Kč na prospěšné projekty z různých oblastí. Ke konci září již 8 z 10 programů splnilo také pravidlo N+3, podle něhož musí prostředky na určitý rok být vyčerpány do tří let od daného roku, tj. do konce roku 2019 se musejí vyčerpat prostředky pro rok 2016. Tři z těchto programů (OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc, Program pro rozvoj venkova), dokonce již naplnily i pravidlo N+3 pro příští rok.

Roadshow IROP

V Akademii veřejného investování MMR, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR, byla v říjnu zahájena Roadshow IROP. Jejím cílem je představit nejen změny a novinky v IROP pro období 2021–2027, ale také nastavení a zaměření Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021–2027.

Roadshow IROP postupně navštíví během podzimu 2019 a jara 2020 všechna krajská města. „Už dlouho je známo, že celkové množství peněz, které bude Evropská unie v období 2021–2027 rozdělovat, bude nižší, než v období 2014–2020. Tomu odpovídá i nižší plánovaný objem peněz pro IROP, který činí přibližně 100 mld. Kč. Změní se také míra podpory, která bude odstupňována podle rozvinutosti regionu. Méně rozvinuté regiony, kam spadají Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský a Olomoucký kraj, mohou dosáhnout na podporu ve výši 70 % výdajů. Bohužel díky rozhodnutí Senátu, s kterým nesouhlasilo MMR ani Vláda ČR, budeme mít i přechodové regiony, mezi které spadají kraje Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, a ty budou moci získat podporu pouze do výše 55 % výdajů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Seriál Informace MMR 5/2019
  1. Příprava nového období, 28. 11. 2019 (právě čtete)
  2. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 2. 12. 2019
  3. Program Výstavba zacílí více na obce, 3. 12. 2019
  4. Další miliardy na rozvoj regionů, 5. 12. 2019