Program Výstavba zacílí více na obce

Informace MMR 5/2019 3.

3. 12. 2019 OF 5/2019 Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne změny některých podmínek v programu Výstavba, aby možnost pořízení dostupných a sociálních bytů byla pro naše obce ještě snazší a dostupnější.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MMR pokračuje také v programu Půjčky pro mladé a připravuje Zákon o dostupném bydlení. K 30. říjnu zveřejnilo i model hodnotových map nájemného pro stanovení pravidel pro dávky na bydlení.

„Po četných jednáních s našimi starosty a starostkami, kterých se účastním při svých výjezdech do regionů, jsme se rozhodli změnit některé podmínky programu Výstavba. Mezi ty nejzásadnější patří změna definice nízkého příjmu. Dále například umožníme vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav jako je přestavba nebo nástavba. Díky těmto změnám dosáhne na dotaci a úvěr v rámci programu více obcí, a tím ještě více pomůžeme s výstavbou bytů v obcích,“ uvedla na dnešním setkání s novináři ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Program Výstavba mohou využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb.

Nyní MMR přichází s návrhem na změnu definice nízkého příjmu. Bude se jednat o příjem, který nepřesáhne násobek hrubé průměrné mzdy, a to 0,6× v případě jednočlenných domácností, 0,7× v případě dvoučlenných domácností, 0,8× v případě tříčlenných domácnosti, jedenkrát v případě čtyřčlenné domácnosti, 1,2× v případě pětičlenné a vícečlenné domácnosti. Ministerstvo dále umožní vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav, přístavbou, nástavbou. Navrhovaná změna umožní pořízení jednotlivých dostupných bytů stavební úpravou nebytových prostor. Obce většinou disponují prostory, které jsou vhodné pro úpravu na dostupné byty, což je úspornější řešení než vznik nového bytového domu, který v případě menší obce není potřebný.

MMR na svých webových stránkách také zveřejnilo model hodnotových map nájemného pro stanovení pravidel pro dávky na bydlení.

Ministerstvo řeší i nutnost Zákona o dostupném bydlení, který by řešil problémy související s bydlením, které jdou nyní napříč všemi resorty. Zakotví v legislativě pojmy, které dosud nikde nejsou. Dostupné bydlení by mělo být určeno domácnostem s průměrnými příjmy. Jedná se o nájemní bydlení pro střední třídu.

Stále také běží program Půjčky pro mladé, na něž je letos připraveno 600 milionů korun. Ke konci října bylo od jeho spuštění podáno celkem 1002 žádostí za téměř 1,1 miliardy korun. Pro příští rok se plánuje uvolnit částku 850 milionů korun.

Seriál Informace MMR 5/2019
  1. Příprava nového období, 28. 11. 2019
  2. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 2. 12. 2019
  3. Program Výstavba zacílí více na obce, 3. 12. 2019 (právě čtete)
  4. Další miliardy na rozvoj regionů, 5. 12. 2019