Další miliardy na rozvoj regionů

Informace MMR 5/2019 4.

5. 12. 2019 OF 5/2019 Dotace

MMR připravilo výzvy k podávání žádostí o dotace, které mohou získat především obce a další žadatelé v příštím roce. Podpora je každoročně směřována na rozvoje regionů, cestovní ruch a podporu bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Celkem do těchto oblastí ministerstvo uvolní více než 1,6 miliardy korun. Další 1 miliarda putuje na projekty, které jsou v takzvaném zásobníku programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Těžit z toho tak budou projekty, na které se v minulém roce nedostalo.

„I pro rok 2020 se nám podařilo vyjednat významné finanční prostředky na národní programy. Všechny programy, všechny dotační tituly reagují nejen na poptávku, ale hlavně na potřeby zejména obcí a měst. Díky těmto programům budou obnoveny místní komunikace, vybudovány sportoviště, regenerovány chátrající a někdy životu nebezpečné budovy, budou realizovány prostory pro základní služby v menších obcích, budou vybudovány bytové domy bez bariéry, komunitní domy pro seniory a mnohé další. Starostové a starostky s naší podporou počítají každým rokem a snažíme se zachovat co největší stálost, aby své projekty mohli předem plánovat. V minulém roce byla extrémně vysoká poptávka po místních komunikacích a rekonstrukcích veřejných budov, a tak jsme se rozhodli, že peníze dáme na úspěšné projekty, na které nezbyla alokace programu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V průběhu listopadu budou postupně vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o dotace. Již byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na výstavbu podporovaných bytů, podporu výstavby technické infrastruktury, bytové domy bez bariér s celkovou alokací 465 mil. Kč a výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou s alokací 120 mil. Kč. MMR také vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (90 mil. Kč) a zároveň výzvy na odstranění bariér v budovách, kde na žadatele čeká 10 milionů korun. V průběhu listopadu budou také vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o dotace z programu Revitalizace území, který zahrnuje Demolice v sociálně vyloučených lokalitách, Podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a Studie vládou doporučených brownfieldů, s celkovou alokací 465 mil. Kč. Již tradičně si budou moci obce také požádat o dotaci na podporu územně plánovacích dokumentací, pro kterou byla alokována částka 15 mil. Kč.

Pro rok 2020 ministerstvo připravilo, zejména pro obce do 3 tis. obyvatel, ale také pro žadatele od 3 do 10 tis. obyvatel, výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, s dotačními tituly zaměřenými na obnovu sportovní infrastruktury, podporu vítězů soutěže Vesnice roku 2019, obnovu a budování míst aktivního a pasivního odpočinku, dostupnost služeb nebo podporu venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. Pro tento program je alokováno celkem 1,440 mld. Kč, z toho 1,030 mld. Kč bude uplatněno v tzv. zásobníku, konkrétně pro dotační tituly zaměřené na obnovu místních komunikací a rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Seriál Informace MMR 5/2019
  1. Příprava nového období, 28. 11. 2019
  2. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 2. 12. 2019
  3. Program Výstavba zacílí více na obce, 3. 12. 2019
  4. Další miliardy na rozvoj regionů, 5. 12. 2019 (právě čtete)