Investice do rozvoje

Informace MMR 5/2020 1.

1. 12. 2020 OF 5/2020 Dotace

Více než 22,2 mld. Kč z integrovaných nástrojů bylo rozděleno na rozvoj území České republiky. Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové chodníky, modernizace a rekonstrukce silnic, oživení národních kulturních památek nebo posílení sociálních služeb, to všechno jsou příklady investic, které směřují do projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrovaných nástrojů.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

IROP rozdělil 22,2 miliardy korun, což představuje přes 80 % rezervovaných prostředků. „Díky pečlivému mapování potřeb v územích jsou prostředky smysluplně a efektivně vynaloženy na projekty, které dané oblasti opravdu potřebují,“ říká Zdeněk Semorád, náměstek Sekce evropských a národních programů ministerstva pro místní rozvoj.

Integrované nástroje jsou inovativnější formou využívání finančních prostředků Evropské unie, které spolu s běžnými dotacemi pomáhají podpořit rozvoj specifických typů území, spolupráci jednotlivých subjektů a zároveň přispívají k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétními nástroji jsou v metropolitních oblastech a aglomeracích integrované územní investice (ITI), v městských aglomeracích integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) zaměřený na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS).

V městských metropolitních oblastech a aglomeracích ITI už bylo podpořeno 617 projektů za 12,5 miliardy korun, proplaceno bylo více než 7,3 miliardy korun. V rámci IPRÚ stojí v čele Mladá Boleslav s 59 % proplacených prostředků.

Na územích MAS je v realizaci 2555 projektů za 5,6 miliardy korun. Mezi nejaktivnější místní akční skupiny patří Místní akční skupina Bohumínsko, která má v realizaci 97 % projektů a vyčerpáno 93 % rezervované alokace.

Všechny integrované nástroje stále hodnotí projekty a vyhlašují výzvy, aby tak do svého území přerozdělily zbývající volné rezervované prostředky v souladu s integrovanou strategií. Informace o aktuálně vyhlášených nebo připravovaných výzvách jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých nositelů integrovaných nástrojů.

Seriál Informace MMR 5/2020
  1. Investice do rozvoje, 1. 12. 2020 (právě čtete)
  2. Regenerace brownfieldů, 2. 12. 2020
  3. Vzniká tripartita bydlení, 3. 12. 2020
  4. Demolice budov, 8. 12. 2020
  5. Nový stavební zákon, 9. 12. 2020