Demolice budov

Informace MMR 5/2020 4.

8. 12. 2020 OF 5/2020 Dotace

MMR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Výzva má dva dotační tituly s celkovou alokací 100 milionů Kč. Jeden titul je určen nejpostiženějším regionům (Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji), druhý ostatním krajům ČR. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, a to s ohledem na velikost žadatele (čím menší žadatel, tím vyšší procento). Každý žadatel, obec nebo kraj, může podat více žádostí, jejich součet ale může být maximálně 10 mil. Kč. Dolní limit dotace činí 500 tis. Kč.

Žádosti se přijímají od 30. října 2020 do 15. ledna 2021 do 12 hod., nově pouze prostřednictvím datové schránky MMR, celková administrace bude poprvé kompletně elektronická.

Seriál Informace MMR 5/2020
  1. Investice do rozvoje, 1. 12. 2020
  2. Regenerace brownfieldů, 2. 12. 2020
  3. Vzniká tripartita bydlení, 3. 12. 2020
  4. Demolice budov, 8. 12. 2020 (právě čtete)
  5. Nový stavební zákon, 9. 12. 2020