Nový stavební zákon

Informace MMR 5/2020 5.

9. 12. 2020 OF 5/2020 Legislativa

Poslanecká sněmovna začala 27. října 2020 v rámci prvního čtení projednávat nový stavební zákon. Jeho cílem je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Naše země potřebuje nový moderní dynamický stavební zákon pro 21. století. Bez něho se na poli povolování staveb nedostaneme kupředu a nedokážeme být konkurenceschopní vůči okolním státům. Máme před sebou příležitost, která nám do budoucna pomůže dostat se z ekonomické krize,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva v České republice. To by nebylo možné bez reformy stavební správy, maximální integrace dotčených orgánů a tlaku na dodržování lhůt státem. Rekodifikaci stavebního zákona musí zároveň provázet digitalizace stavebního řízení. S novým stavebním zákonem budou stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Dnes trvá povolovací proces u dálnice v průměru 13 let a bytový dům v Praze trvá povolit více než pět let.

Zákon by mohl projít druhým čtením v prosinci nebo v lednu. MMR přepokládá, že by po podpisu prezidenta mohl začít nový stavební zákon platit v první polovině roku 2021.

Seriál Informace MMR 5/2020
  1. Investice do rozvoje, 1. 12. 2020
  2. Regenerace brownfieldů, 2. 12. 2020
  3. Vzniká tripartita bydlení, 3. 12. 2020
  4. Demolice budov, 8. 12. 2020
  5. Nový stavební zákon, 9. 12. 2020 (právě čtete)