Regenerace brownfieldů

Informace MMR 5/2020 2.

2. 12. 2020 OF 5/2020 Dotace

Podpora regenerace brownfieldů v obcích a krajích je velmi žádaná. V minulém roce MMR podpořilo projekty za půl miliardy a v letošním roce za dalších 677 milionů korun. Díky těmto nově schváleným dotacím bude regenerováno 65 objektů a na jejich místech vzniknou například hasičské zbrojnice.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Brownfieldy znehodnocují okolní pozemky a nemovitosti. Díky dotacím můžeme tyto objekty regenerovat, a navíc můžeme pomoci realizovat projekty, které zvýší úroveň obecní infrastruktury. Poptávka po této podpoře je velmi vysoká, proto jsme ji ponechali i pro příští rok,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Žadatelem v rámci této podpory jsou jak menší obce, tak i větší města a také kraje. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru, a které budou sloužit široké veřejnosti. Díky téměř 700 milionům korun z Ministerstva pro místní rozvoj bude regenerováno 65 brownfieldů, kde následně vzniknou kulturní a multifunkční domy, obecní úřady, hasičské zbrojnice nebo zázemí pro obecní techniku, ale také veřejná prostranství a plochy pro sportovní a volnočasové aktivity.

Seriál Informace MMR 5/2020
  1. Investice do rozvoje, 1. 12. 2020
  2. Regenerace brownfieldů, 2. 12. 2020 (právě čtete)
  3. Vzniká tripartita bydlení, 3. 12. 2020
  4. Demolice budov, 8. 12. 2020
  5. Nový stavební zákon, 9. 12. 2020