Svazkové školy jsou řešením…

Svazkové školy 0.

25. 3. 2014 OF 1/2014 Školství

Pod názvem Školy zřizované svazky obcí připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy praktického průvodce určeného pro zřizovatele a ředitele škol, pro pedagogy i rodiče žáků.

Útlá brožurka přináší argumenty, příklady a informace o tom, co to jsou školy zřizované svazky obcí a proč a jak je (ne)zřizovat. Cílem tohoto materiálu není vytvářet nějakou síť optimálních škol nebo navrhovat hromadné a plošné změny školského systému. Cílem je představit možnosti a varianty správy škol, které náš právní řád podporuje a které se pro některé obce mohou ukázat jako nečekaně jednoduché a účinné řešení problémů ekonomických, provozních nebo problémů zajišťování kvality vzdělávání.

Popisované modely zřizování škol určitě nebudou vhodné pro všechny školy, školky a obce. Stejně tak však ani stávající systém není pro všechny obce stejně výhodný. Nabízí se proto jiný přístup a přitom zůstává možnost zvolit vlastní rozhodnutí o tom, které z možných řešení je pro danou obec optimální. Změna je v tom, že málo používané modely a varianty si vedle stávajícího systému budeme umět lépe představit, porovnat je a vědomě a kvalifikovaně se rozhodnout. Svazkové školy pomohou zlepšit ekonomickou a materiální situaci i kvalitu vzdělávání. Pro jejich podporu je resortem školství vyčleněna nejenom metodická podpora.

Seriál Svazkové školy
  1. Svazkové školy jsou optimální, ale…, 10. 6. 2013
  2. Svazkové školy – ledy se hnuly, 27. 11. 2013
  3. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost, 21. 1. 2014
  4. Svazkové školy jsou řešením…, 25. 3. 2014 (právě čtete)
  5. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí, 20. 5. 2014
  6. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví, 29. 5. 2014