V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum

Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014 2.

9. 10. 2014 OF 4/2014 Dotace

Evropská komise zorganizovala 8. a 9. září 2014 v Bruselu šesté Kohezní fórum. Fóra se zúčastnilo více než 700 zástupců institucí EU, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních a ekonomických partnerů, nevládních organizací, akademiků a dalších odborníků na kohezní politiku.

Ministryně Věra Jourová vystoupila na Šestém kohezním fóru v Bruselu
Ministryně Věra Jourová vystoupila na Šestém kohezním fóru v Bruselu (© European Union, 2014)

Delegaci z České republiky vedla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj. Koheznímu fóru předcházelo vydání „Šesté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti“, která analyzuje výsledky politiky soudržnosti EU v členských státech a současně shrnuje zacílení investic v období 2014–2020. Podrobněji viz Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Kohezní fórum je unikátní příležitostí k setkání všech zúčastněných stran a diskuzi, jak může politika soudržnosti EU zlepšit životní podmínky všech Evropanů v příštích letech. Letošní hlavní téma fóra bylo „Investice pro růst a zaměstnanost: podpora rozvoje a řádné správy v regionech a městech EU.“

S rozpočtem více než 350 miliard EUR v novém programovém období 2014–2020, hraje politika soudržnosti klíčovou roli v podpoře hospodářského oživení, prorůstových investic a vytváření pracovních příležitostí. Politika soudržnosti proto prošla rozsáhlou reformou, jejímž cílem je soustředit zdroje na podporu realizace strategie Evropa 2020. Dalším cílem bylo také dosažení vyšší míry efektivity investic z evropských fondů a to prostřednictvím orientace na výsledky a podpory investičního prostředí v členských zemích EU.

V rámci úterního programu vystoupila také ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. „Důležité pro budoucí kohezní politiku je zaměření investic na jasně vydefinované a potřebné oblasti rozvoje členských států,“ řekla ministryně během svého vystoupení v panelu věnovanému budoucnosti kohezní politiky, jejím příležitostem a novým výzvám.

MMR ČR

Seriál Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014
  1. Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 3. 10. 2014
  2. V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum, 9. 10. 2014 (právě čtete)
  3. Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, 13. 10. 2014
  4. Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, 15. 10. 2014
  5. Dotazníková akce – zprostředkovatelská realitní činnost, 22. 10. 2014