Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014 1.

3. 10. 2014 OF 4/2014 Sociální problematika

Na konci července Evropská komise zveřejnila Šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která na datech dokládá, jak politika soudržnosti EU plní cíle růstu stanovené ve strategii Evropa 2020 především tvorbou pracovních míst a snižuje tak rozdíly v EU.

Zpráva uvádí, na které cíle se investice členských států EU soustředí v příštím sedmiletém období 2014–2020. Jedná se o zaměstnanost, rozvoj malých a středních podniků, zvyšování energetické účinnosti a také podporu sociálního začleňování. Zpráva konstatuje, že politika soudržnosti zmírnila dramatický pokles veřejných investic v důsledku investičních prostředků fondů EU a přispěla k finanční stabilitě, která přispívá k aktivizaci soukromých investic.

„Ze statistických dat (do konce roku 2012) vyplývá, že díky politice soudržnosti bylo vytvořeno přibližně 600 tisíc nových pracovních míst, bylo podpořeno 80 000 začínajících podniků, pět milionů občanů získalo přístup k širokopásmovému internetovému připojení a přes tři miliony lidí má lepší zásobování pitnou vodou. Díky podpoře fondů EU našlo téměř šest milionů nezaměstnaných práci a dalších téměř devět milionů lidí získalo kvalifikaci,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj.

Letošní zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti také zdůrazňuje vazby politiky soudržnosti a strategie Evropa 2020 a popisuje její reformu s cílem posílení jejích dopadů v oblasti růstu, pracovních míst a správy veřejných věcí, které jsou nezbytné pro její fungování. Strukturální a investiční fondy (ESIF) jsou významným nástrojem pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 a pro mnoho členských států, se staly hlavním zdrojem financí pro veřejné investice. Celá zpráva je k dispozici na webových stránkách Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku.

Se zveřejněním Šesté kohezní zprávy Evropská komise spustila nový datový portál o politice soudržnosti. Tato otevřená platforma poskytuje informace o investicích a dosažených výsledcích fondů EU a zároveň informace o sociálně-ekonomické situaci v jednotlivých zemích EU. Údaje jsou získávány ze zpráv předkládaných Evropské komisi členskými státy. Tento nástroj má podpořit vyšší transparentnost a diskusi o výkonnosti fondů EU.

MMR ČR

Seriál Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014
  1. Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 3. 10. 2014 (právě čtete)
  2. V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum, 9. 10. 2014
  3. Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, 13. 10. 2014
  4. Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, 15. 10. 2014
  5. Dotazníková akce – zprostředkovatelská realitní činnost, 22. 10. 2014