Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi

Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014 4.

15. 10. 2014 OF 4/2014 Dotace

V souvislosti se zahájením nového programového období připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci na podzim letošního roku (přelom listopadu a prosince) sérii regionálních setkání pod názvem „Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“. Setkání budou určena odborné veřejnosti – zástupcům samospráv a podnikatelům.

Cílem regionálních setkání je představení nového programového období 2014–2020 v regionech ČR a diskuse se zástupci krajů, měst a obcí, zástupci hospodářských a sociálních partnerů, neziskového sektoru a s dalšími klíčovými regionálními partnery. Účastníci se seznámí s možnostmi získání evropských dotací a hlavními změnami v systému evropských fondů oproti současnému programovému období 2007–2013. Dalším samostatným okruhem bude také problematika veřejných zakázek, která s evropskými fondy úzce souvisí.

Do setkání budou zapojeni experti na kohezní politiku z veřejné i soukromé sféry. Celkem devět konferencí s cílem představit nové programové období 2014–2020 se uskuteční v Praze a v osmi krajských městech (Ústí nad Labem, Plzeň, Č. Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava a Hradec Králové). O konkrétních datech setkání budeme informovat na webových stránkách www.mmr.cz.

Přehled plánovaných výzev do konce programového období 2007–2013 pro kraje, města a obce
Název operačního programu (OP) Název oblasti podpory Předpokládané vyhlášení výzvy Předpokládané ukončení výzvy Zaměření výzvy, poznámka
ROP Severozápad
  • 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
  • 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
  • 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
18. srpna 2014 24. listopadu 2014 Výzvy týkající se Integrovaných plánů rozvoje měst (Most, Ústí nad Labem), revitalizace malých a středních měst, rozvoje infrastruktury lidských zdrojů.
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 25. srpna 2014 25. září 2014 Zlepšení fyzické infrastruktury.
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu 18. srpna 2014 17. října 2014 Rozvoj dopravní infrastruktury (např. silnice II. a III. třídy), krajské projekty.
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním ruchu 25. srpna 2014 25. září 2014 Rozvoj infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu.
ROP Moravskoslezsko 4.1 Rozvoj venkova 3.2 Subregionální centra začátek roku 2015 zatím není stanoveno V současnosti probíhá screening absorpční kapacity.
ROP Střední Morava 1.1 Doprava zatím není stanoveno zatím není stanoveno O vyhlášení výzvy bude finálně rozhodnuto v září.
ROP Střední Čechy 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 20. srpna 2014 15. října 2014 Regionální dopravní infrastruktura, krajské projekty.

MMR ČR

Seriál Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014
  1. Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 3. 10. 2014
  2. V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum, 9. 10. 2014
  3. Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, 13. 10. 2014
  4. Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, 15. 10. 2014 (právě čtete)
  5. Dotazníková akce – zprostředkovatelská realitní činnost, 22. 10. 2014