Podpora vzdělávání

Informace MMR 1/2017 2.

27. 2. 2017 OF 1/2017 Dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj

Zkvalitnění infrastruktury

Dvě poslední výzvy z IROP v roce 2016 přispějí 3,7 mld. korun ke zkvalitnění infrastruktury v oblasti vzdělávání

MMR vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit infrastrukturu základních škol, středních a vyšších odborných škol a Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno 3,7 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí byl zahájen 5. ledna 2017.

„Poslední výzvy z IROP v roce 2016 se týkají zkvalitnění infrastruktury v oblasti vzdělávání. Od vybudování nových moderních učeben, přes bezbariérové vstupy a připojení školy k internetu, až po praktické školní pomůcky,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V 66. výzvě určené pro projekty, které spadají pod ITI (Integrované teritoriální investice), je připraveno více než 3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, a v Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Na 67. výzvu pro projekty zařazené do Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ), které mohou být realizovány na území Českých Budějovic, Karlových Varů, Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína, je vyhrazeno téměř 0,67 mld. Kč z EFRR.

V aktivitě Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol budou podporovány stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a také rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury při budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou.

Obdobně lze podpořit stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben i v aktivitě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a další subjekty.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI (Pražská, Brněnská, Plzeňská metropolitní oblast, …), resp. výzvy nositele IPRÚ (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou, …), ve kterých mohou být uvedeny zpřesňující podmínky pro realizaci projektů.

První letošní výzva pro MAS

Byla vyhlášena první výzva v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin, nejdříve však od 3. února 2017.

V oblasti Infrastruktura předškolního vzdělávání budou podporovány stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

V aktivitě Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol budou podporovány například stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být – kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a další subjekty.

Seriál Informace MMR 1/2017
  1. Účty za teplo budou spravedlivější, 22. 2. 2017
  2. Podpora vzdělávání, 27. 2. 2017 (právě čtete)
  3. Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, 1. 3. 2017
  4. Národní i evropské programy, 6. 3. 2017
  5. Nová legislativa, 8. 3. 2017