Odstraňování bariér

Informace MMR 2/2018 1.

25. 4. 2018 OF 2/2018 Dotace

Další bezbariérové vstupy v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů vzniknou pro zdravotně handicapované spoluobčany díky dotacím MMR, které připravilo částku dvacet milionů korun.

„Náš program je, kromě odstraňování bariér ve veřejných budovách, zaměřen také na dostupnost sociálních zařízení pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. Jde například o bezbariérové toalety, výtahy nebo o svislé a schodišťové plošiny. Ministerstvo pro místní rozvoj se otázkami rozvoje obcí a pomoci našim handicapovaným občanům zabývá dlouhodobě,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Možnost podávání žádostí byla ukončena 31. ledna 2018. Sešlo se celkem deset žádostí, a to především od městských úřadů. Příjemcem dotace může být výhradně obec, jejíž projekt byl schválen Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Pečovatelské byty a bezbariérové domy

Více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů vznikne díky dotacím MMR, které na ně uvolnilo 244 milionů korun. Dalších 78 milionů poputuje na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů.

Ministryně pro místní rozvoj celkově schválila 111 projektů z programu Podpora bydlení pro rok 2018, mezi které bude celkově rozděleno 322 milionů korun. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena dne 13. října 2017 a ukončena 5. ledna 2018. Nejvíce žádostí programu Podpora bydlení pro rok 2018 bylo schváleno jihočeským projektům. Dotaci 40,4 milionů korun tak získá 25 žadatelů. Na druhém místě se umístil Moravskoslezský kraj s dvanácti žádostmi a s jedenácti projekty se na třetím místě umístily Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Seriál Informace MMR 2/2018
  1. Odstraňování bariér, 25. 4. 2018 (právě čtete)
  2. Dvě miliardy na sociální bydlení, 26. 4. 2018
  3. Zjednodušení evropských dotací, 27. 4. 2018
  4. Podpora pro základní školy, 30. 4. 2018
  5. Přeshraniční spolupráce, 3. 5. 2018