Podpora pro základní školy

Informace MMR 2/2018 4.

30. 4. 2018 OF 2/2018 Dotace

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky IROP, který spravuje MMR, podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání ve školách. Byly totiž vyhodnoceny výzvy Infrastruktura základních škol a respektive Infrastruktura základních škol – Sociálně vyloučené lokality.

Kvůli vysokému zájmu se nyní snaží MMR s Evropskou komisí vyjednat možnost navýšení jedné miliardy korun pro tyto výzvy, aby se mohlo zafinancovat několik desítek dalších projektů v obou výzvách. Došlo totiž k obrovskému převisu registrovaných žádostí nad připravenou částku.

Oprávněnými žadateli byly školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, vyšší odborné školy a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. K navýšení částky pro tyto výzvy o celkových 1,378 miliardy korun došlo již jednou, a to v červenci loňského roku. Podpora je zaměřena především na stavby a stavební práce spojené s modernizací nebo výstavbou odborných učeben nebo na nákup potřebného vybavení. Ve výzvě, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, bude možné díky dotacím rozšiřovat kapacity daných učeben.

„Dalších přibližně sto projektů základních škol za téměř 0,5 miliardy korun byly již schváleny ve výzvách tzv. integrovaných nástrojů, ve kterých je na základní školy k dispozici do roku 2022 přibližně pět miliard korun,“ doplnil náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Na vzdělávání 342 milionů korun

Více než 342 milionů korun rozdělí IROP mezi 39 schválených projektů z výzvy „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL“. Do výzvy bylo zaregistrováno 146 projektů za více jak 1,26 miliard korun.

Díky této výzvě budou podpořeny projekty obcí a měst, škol a školských zařízení, ale také například soukromá vzdělávací centra či neziskové organizace, které se zabývají zájmovým, neformálním a celoživotním vzděláváním. Cílem je, aby tyto projekty sloužily k rozvoji vzdělávání dětí mimo běžné školní osnovy a také ke vzdělávání dospělých pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Finance půjdou na budování a modernizaci infrastruktury dalšího vzdělávání v oblasti cizího jazyka, moderních a digitálních technologií, přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Mezi největší podpořené projekty patří „Banka řemesel“ s dotací sedmnáct milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt bude realizován v oblasti Plavy, kde budou vybudovány výukové prostory k popularizaci řemeslných oborů a zvýšení jejich atraktivity pro studium a volbu budoucího povolání.

Dalším významným projektem je například Technologické centrum pro průmysl 4.0 za necelých sedmnáct milionů korun, které vznikne ve Zlínském kraji, konkrétně na Uherskohradišťsku.

Seriál Informace MMR 2/2018
  1. Odstraňování bariér, 25. 4. 2018
  2. Dvě miliardy na sociální bydlení, 26. 4. 2018
  3. Zjednodušení evropských dotací, 27. 4. 2018
  4. Podpora pro základní školy, 30. 4. 2018 (právě čtete)
  5. Přeshraniční spolupráce, 3. 5. 2018