Zjednodušení evropských dotací

Informace MMR 2/2018 3.

27. 4. 2018 OF 2/2018 Dotace

MMR uspořádalo další Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který navázal na obdobné setkání z minulého roku. Více než 120 odborníků na evropské fondy diskutovalo v konferenčních prostorách Akademie veřejného investování na téma nastavení příštího programového období.

„V ČR je téměř 40 % všech kapitálových veřejných investic financováno z fondů EU. Díky fondům máme až o tři procenta nižší nezaměstnanost a obecně růst ekonomiky je jimi významně podpořen. I proto je jednou z našich klíčových priorit pro další období zjednodušení a větší flexibilita čerpání. Přinese to efektivní využití zdrojů a usnadní život příjemcům, protože jednotná pravidla sníží administrativní zátěž. Jsem ráda, že to odborná veřejnost, s kterou jsme na toto téma diskutovali, vidí stejně,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Často je od příjemců slyšet kritika velkého počtu kontrol a auditů. „Do budoucího období proto budeme prosazovat, aby financování z fondů nebylo spojeno s nadměrným počtem kontrol a auditů. Primární je to, aby se na sebe jednotlivé kontrolní orgány mohly spolehnout a nedocházelo ke zbytečným překryvům,“ dodala Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

Mimo informací o vývoji jednání na evropské úrovni a debaty o zjednodušení bylo na programu i tematické zaměření politiky soudržnosti v příštím období a její územní dimenze. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci z řad státní správy, krajů měst a obcí, zástupci odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a členové akademické i expertní obce. Jako další panelisté se akce mezi jinými zúčastnili náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád, profesor Univerzity Karlovy a ředitel EEIP Michal Mejstřík nebo předseda Technologické agentury ČR Petr Očko.

Seriál Informace MMR 2/2018
  1. Odstraňování bariér, 25. 4. 2018
  2. Dvě miliardy na sociální bydlení, 26. 4. 2018
  3. Zjednodušení evropských dotací, 27. 4. 2018 (právě čtete)
  4. Podpora pro základní školy, 30. 4. 2018
  5. Přeshraniční spolupráce, 3. 5. 2018