Přeshraniční spolupráce

Informace MMR 2/2018 5.

3. 5. 2018 OF 2/2018 Dotace

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 úspěšně pokračuje. Ke konci února 2018 bylo uzavřeno 116 smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 134,2 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků, nebo také pěších stezek bude vybudováno díky programu Interreg V-A Česká republika–Polsko. Schváleno bylo dalších třináct projektů za více jak 23 milionů EUR zaměřených na cestovní ruch.

V rámci spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko je již řada projektů hotova a pomáhá mimo jiné i přeshraniční turistice. V letošním roce bude ukončeno dalších sedmnáct projektů. Jedním z nich je například ArchaeoMontan 2018, na kterém spolupracuje hned devět institucí. Mezi partnery tohoto projektu je i město Krupka, které 14. března slavnostně otevře Infocentrum hornické krajiny Krupka. Návštěvníci se díky němu budou moci více dozvědět o historii Krušných hor.

Program česko-polského příhraničí rovněž velmi úspěšně pokračuje. Díky novým schváleným projektům jistě dojde k dalšímu zvýšení atraktivity pohraničí, a to zejména pro cykloturisty. Podpořen bude například projekt česko-polské Hřebenovky realizovaný na české straně zejména na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Díky projektu dojde k proznačení turistické hřebenové trasy, na níž bude vybudováno několik rozhleden. Z dalších projektů bude uskutečněna také obnova meziválečného vojenského podzemí a rozšíření muzejních expozic spojených s tradiční technikou výroby a zdobení skla.

Návštěva Jihomoravského kraje

Při návštěvě Jihomoravského kraje ministryně Dostálová jednala v Brně s hejtmanem Jihomoravského kraje a primátorem Brna Petrem Vokřálem
Při návštěvě Jihomoravského kraje ministryně Dostálová jednala v Brně s hejtmanem Jihomoravského kraje a primátorem Brna Petrem Vokřálem

Pracovní cesta započala jednáním se starostkami a starosty obcí na Znojemsku, kde se jich sešla celá padesátka. Mluvilo se především o možnosti využití podpor ze strany MMR a o prioritách v regionálním rozvoji. Přítomné starosty nejvíce zajímaly dotace na sportoviště, kulturní domy a místní komunikace. Došlo i na téma sociálního bydlení a pomoc obcím při odstranění černých staveb či záměr zcela nového dotačního programu na využití brownfieldů.

„Velice děkuji starostkám a starostům za množství podnětů. Ráda bych, aby starostové nemuseli pro dotace a pomoc chodit na několik ministerstev, jak je tomu nyní, ale vše našli na jednom mateřském ministerstvu. Jsme tu od toho, abychom pomohli tam, kde se financí nedostává, a zaplnili tak bílá místa,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Po jednání ministryně navštívila projekt Centrum obnovy společného kulturní dědictví v Louckém klášteře ve Znojmě. Odpoledne proběhlo jednání s jihomoravským hejtmanem a brněnským primátorem.

Podpora neziskovým organizacím

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Přesně do těchto oblastí putuje neziskovým organizacím téměř 30 milionů korun z MMR.

Podpora nestátních neziskových organizací je velmi důležitá a je součástí rozvoje společenského a ekonomického života v naší zemi. Tyto organizace svojí činností přispívají k cílům našeho ministerstva, a proto je potřeba jim pomáhat s financováním těch významných aktivit, na které jinak těžko hledají peníze.

Mezi podpořenými organizacemi jsou například Sdružení místních samospráv České republiky, Sdružení nájemníků České republiky, Svaz měst a obcí ČR, Národní síť Zdravých měst České republiky či organizace NIPI bezbariérové prostředí. Celkem tak bude podpořeno 26 projektů nestátních neziskových organizací za téměř 30 milionů korun. Žádosti mohly organizace podávat od 20. listopadu do 18. prosince 2017.

Seriál Informace MMR 2/2018
  1. Odstraňování bariér, 25. 4. 2018
  2. Dvě miliardy na sociální bydlení, 26. 4. 2018
  3. Zjednodušení evropských dotací, 27. 4. 2018
  4. Podpora pro základní školy, 30. 4. 2018
  5. Přeshraniční spolupráce, 3. 5. 2018 (právě čtete)