Dvě miliardy na sociální bydlení

Informace MMR 2/2018 2.

26. 4. 2018 OF 2/2018 Bydlení a stavby

MMR vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun.

Letos je pro žadatele připraveno hned několik novinek, které snad ještě více napomohou realizaci projektů, které jsou určeny pro lidi v bytové nouzi. Významnou změnou je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z osmi na dvanáct na jeden objekt nebo samostatný vchod. Reagujeme se tím na připomínky žadatelů. Další změnou je i prodloužení doby udržitelnosti projektů na dvacet let, která je kompenzovaná vyšší podporou.

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce a nově také výstavbu sociálních bytů či adaptaci nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a na pořízení základního vybavení.

O podporu mohou až do 18. 9. 2018 žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

Zákon o realitním zprostředkování

MMR má znovu připraven k projednání zákon o realitním zprostředkování. Do meziresortního připomínkového řízení byl předložen během března.

V rámci přípravy zákona se ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová setkala s šéfem Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslavem Novotným. Vzájemně si vyjasnili poslední detaily návrhu zákona.

Velkým problémem českého realitního trhu je absence jasných pravidel pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele. Zcela chybí přesná definice realitního zprostředkování, nejsou nastavena žádná konkrétní pravidla pro výkon činnosti. Cílem nového zákona je také kultivace trhu s nemovitostmi, protože řada nepoctivců podniká na úkor opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů. Jde o zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání v České republice.

Seriál Informace MMR 2/2018
  1. Odstraňování bariér, 25. 4. 2018
  2. Dvě miliardy na sociální bydlení, 26. 4. 2018 (právě čtete)
  3. Zjednodušení evropských dotací, 27. 4. 2018
  4. Podpora pro základní školy, 30. 4. 2018
  5. Přeshraniční spolupráce, 3. 5. 2018