Nový stavební zákon

Informace MMR 2–3/2021 1.

3. 6. 2021 OF 2–3/2021 Legislativa

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila návrh stavebního zákona. Na tiskové konferenci před jednáním podpořili návrh zákona zástupci vybraných institucí.

„Stavební rozvoj je jednou z klíčových cest, která nás dovede k oživení ekonomiky. To ale nepůjde bez odstranění neprostupné byrokratické džungle, kterou se stavební legislativa postupně stala. Pokud nechceme dalších pět let stavební agónie, musíme nový stavební zákon přijmout ještě v tomto volebním období,“ řekla ministryně Klára Dostálová.

„Rekodifikace přináší zjednodušení a zrychlení procesů stavebního povolování, které měly ve svých programech před posledními volbami prakticky všechny politické strany. Model čisté stavební správy přinese zastupitelnost úředníků, která dnes neexistuje, ale také nezávislost na politickém vedení obcí,“ dodala ministryně Dostálová.

Poslanec Martin Kolovratník, který je zpravodajem zákona v Poslanecké sněmovně, uvedl, že „…pokud bychom se ke stavebnímu zákonu měli vracet po volbách, promarníme strašně moc času. Jsem přesvědčen, že nový stavební zákon je nástrojem, jak skrze investice překlenout ekonomickou krizi.“

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý: „Schválení zákona znamená zrychlení a zjednodušení procesu, ale jde také o komplexní přístup k projednávané legislativě, jež dává naději na skutečnou změnu k lepšímu, kterou nezbytně a zoufale české hospodářství pro následující roky potřebuje.“

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jiří Nouza sdělil, že „…současné povolovací procesy jsou vleklé a složité, v této oblasti patříme mezi nejhorší země na světě. Pomalý rozvoj i modernizace infrastruktury státu, zejména té dopravní, je toho nejlepším důkazem. To samé platí pro nedostupné a drahé bydlení. Proto podporujeme přijetí nového stavebního zákona.“

František Chalupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR rovněž podpořil přijetí zákona a dodal: „Čeká nás náročné období obnovy hospodářství po pandemii a jednodušší stavební právo bude jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět.“

Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky řekl, že „…nový stavební zákon je norma, která vyvolává vášně. Vždyť stavebnictví je základ hospodářství a každé zdravé ekonomiky, kterou bychom měli společně vyléčit. Návrh je nyní na stole, a i přes různé připomínky je nezbytné jej podpořit.“

Ministerstvo pro místní rozvoj se na většině principů nového stavebního zákona s opozicí shoduje, byla by proto velká škoda jej neschválit. Spor se vede především o tom, zda se má státní správa oddělit na poli povolování staveb od samosprávy. Hlavní argumenty pro čistou státní stavební správu:

 • Pokud někdo tvrdí, že bereme obcím kompetence v procesu samotného povolování staveb, problematice prostě nerozumí.
 • Obce žádné kompetence v procesu stavebního řízení dnes nemají. Je to kompetence státu v takzvané přenesené působnosti, delegovaná na obce, které ji pro stát za úplatu vykonávají.
 • Cílem je, aby technické řízení o povolení staveb do budoucna řešil stát, a naopak v územním plánování byla ještě více posilněna práva obcí.
 • Už dnes si stát prostory pro úředníky stavebních úřadů od obcí a krajů pronajímá a za tuto službu ročně platí zhruba čtyři miliardy korun.
 • Budeme usilovat o to, aby všichni úředníci pracovali dál tam, kde jsou, a pro občana se změnilo to, že budou konečně dodržovány lhůty.
 • Stavební úřad není záchranná služba a nemusí být dostupný do několika minut. Nejdůležitější je, aby zde byli kvalifikovaní odborníci, kteří budou řešit projekty včas. O to více, když bude celý proces digitalizovaný a občan si tak vše obstará z pohodlí domova od počítače.
Seriál Informace MMR 2–3/2021
 1. Nový stavební zákon, 3. 6. 2021 (právě čtete)
 2. Koncepce Smart Cities, 4. 6. 2021
 3. Dohoda o partnerství, 8. 6. 2021
 4. Digitalizace stavebního řízení, 9. 6. 2021
 5. Budoucnost developmentu a výstavby v Praze, 10. 6. 2021
 6. Systém pro sběr projektových záměrů, 11. 6. 2021