Dohoda o partnerství

Informace MMR 2–3/2021 3.

8. 6. 2021 OF 2–3/2021 Dotace

Národní orgán pro koordinaci na MMR vedl počátkem května online jednání se zástupci Evropské komise. Jeho cílem bylo projednat klíčové body pro dokončení příprav programové období 2021–2027. Schůzka byla primárně zaměřena na kroky směřující k finalizaci Dohody o partnerství coby klíčového dokumentu nového programového období. Během něj bude mít Česko k dispozici více než 21 miliard EUR, které bude moci využít na devět operačních programů.

„Programové období 2021–2027 vnímáme jako velkou výzvu a sledujeme konkrétní větší důraz na klimatické změny a digitalizaci. Nejen na podporu takto zaměřených projektů budeme mít k dispozici 21 miliard euro pro kohezní politiku a dalších 17 miliard v rámci dalších nástrojů,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů na MMR. Dohoda o partnerství je nyní ve fázi vypořádávání mezirezortních připomínek, vládě by měla být ke schválení předložena do konce srpna 2021.

Na začátku března schválila vláda alokace jednotlivých operačních programů. Vyhlášení prvních dílčích výzev se očekává na konci tohoto roku.

Konkrétní alokace
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
(řídící orgán MPO)
79,3 mld. Kč
Integrovaný regionální operační program
(řídící orgán MMR)
122,7 mld. Kč
OP Jan Amos Komenský
(řídící orgán MŠMT)
64,1 mld. Kč
OP Zaměstnanost
(řídící orgán MPSV)
36,4 mld. Kč
OP Životní prostředí
(řídící orgán MŽP)
61,1 mld. Kč
OP Doprava
(řídící orgán MD)
125,0 mld. Kč
OP Spravedlivé transformace
(řídící orgán MŽP)
42,7 mld. Kč
Seriál Informace MMR 2–3/2021
  1. Nový stavební zákon, 3. 6. 2021
  2. Koncepce Smart Cities, 4. 6. 2021
  3. Dohoda o partnerství, 8. 6. 2021 (právě čtete)
  4. Digitalizace stavebního řízení, 9. 6. 2021
  5. Budoucnost developmentu a výstavby v Praze, 10. 6. 2021
  6. Systém pro sběr projektových záměrů, 11. 6. 2021