Systém pro sběr projektových záměrů

Informace MMR 2–3/2021 6.

11. 6. 2021 OF 2–3/2021 Veřejná správa online

MMR spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé ČR a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu.

Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů. Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba. Takže se i běžný občan z databáze dozví, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Více na webu www.projektovezamery.cz

Seriál Informace MMR 2–3/2021
  1. Nový stavební zákon, 3. 6. 2021
  2. Koncepce Smart Cities, 4. 6. 2021
  3. Dohoda o partnerství, 8. 6. 2021
  4. Digitalizace stavebního řízení, 9. 6. 2021
  5. Budoucnost developmentu a výstavby v Praze, 10. 6. 2021
  6. Systém pro sběr projektových záměrů, 11. 6. 2021 (právě čtete)