Digitalizace stavebního řízení

Informace MMR 2–3/2021 4.

9. 6. 2021 OF 2–3/2021 Veřejná správa online

Na téma digitalizace stavebního řízení na MMR debatovali hosté konference Digitalizace ve stavebnictví, kterou pořádala společnost CEEC Research. Debaty se účastnili ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček a další významní hosté.

MMR už letos hodlá spustit první elektronické služby. Další dobrou zprávou je, že se na digitalizaci stavebního řízení a územního plánování podařilo zajistit financování z evropských dotací. V budoucnu budou všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Stavebník bude prostřednictvím této platformy vyřizovat všechny povinné náležitosti žádosti o povolení stavby.

Ministerstvo pro místní rozvoj už letos hodlá spustit první prvky plánované digitalizace stavebního řízení, a to konkrétně inteligentní formuláře, které umožní vyplnit a odeslat nejběžnější formuláře (včetně předvyplněných údajů ze základních registrů).

Seriál Informace MMR 2–3/2021
  1. Nový stavební zákon, 3. 6. 2021
  2. Koncepce Smart Cities, 4. 6. 2021
  3. Dohoda o partnerství, 8. 6. 2021
  4. Digitalizace stavebního řízení, 9. 6. 2021 (právě čtete)
  5. Budoucnost developmentu a výstavby v Praze, 10. 6. 2021
  6. Systém pro sběr projektových záměrů, 11. 6. 2021