Koncepce Smart Cities

Informace MMR 2–3/2021 2.

4. 6. 2021 OF 2–3/2021 Veřejná správa online

Vláda 10. května schválila Koncepci Smart Cities, kterou předložila ministryně Klára Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto dokumentem podporovat a motivovat obce k chytrému řešení nových problémů a výzev, které vyvstaly i díky pandemii koronaviru.

Pod pojmem Smart stále někteří vidí zejména intenzivní, často bezhlavé využití informačních a komunikačních technologií, což v mnoha ohledech působí kontraproduktivně. V novém pojetí jsou chytrá řešení taková, která vhodně kombinují nasazení zejména IT nástrojů a služeb tak, aby realizací projektů docházelo k tvorbě vyšší přidané hodnoty, a tím zvýšení kvality života obyvatel.

„Stěžejní body dokumentu jsme připravovali během pandemie COVID-19, což zdůraznilo akutní potřebu nových a inovativních řešení na všech úrovních. Naším úkolem vytvářet pro města a obce vhodné podmínky a podporu, aby se nebály tato chytrá řešení využívat,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Celý název vládou schváleného dokumentu je Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a vychází z možnosti využití nových nástrojů, zejména digitalizace, k vytvoření dobrých podmínek pro život lidí kdekoli v ČR, ve městech i v malých obcích. Klíčovým průřezovým aspektem je posílení odolnosti, a to jak s ohledem na rychlé celospolečenské změny, tak na potřebu řešit dopady pandemie COVID-19. Cílem je vyšší kvalita života, veřejných služeb a dobré podmínky pro život lidí v ČR.

Na základě tohoto dokumentu bude připravována a poskytována podpora aktivitám v území. Konkrétní řešení pro jednotlivé typy území, jejich možné financování a členění finančního plánování bude uvedeno v implementačním plánu.

Finanční podpora Smart Cities ze strany MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje chytrá opatření průřezově napříč většinou svých aktivit, přestože tento program není primárně zaměřen na oblast Smart City. Záleží tedy čistě na žadateli o dotaci, v jaké míře se rozhodne zařadit prvky, které je možné označit jako Smart.

Seriál Informace MMR 2–3/2021
  1. Nový stavební zákon, 3. 6. 2021
  2. Koncepce Smart Cities, 4. 6. 2021 (právě čtete)
  3. Dohoda o partnerství, 8. 6. 2021
  4. Digitalizace stavebního řízení, 9. 6. 2021
  5. Budoucnost developmentu a výstavby v Praze, 10. 6. 2021
  6. Systém pro sběr projektových záměrů, 11. 6. 2021