Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru

Dotazy a odpovědi 1.

13. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

Může funkci předsedy kontrolního výboru vykonávat manžel hlavní účetní obce?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Ano, může. Zákon vyloženě nestanoví nemožnost vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru z důvodu blízkého příbuzenského vztahu k jiné osobě.

Dle zákona o obcích předsedou kontrolního výboru může být pouze člen zastupitelstva. Členy kontrolního výboru dle zákona nemohou být: starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Pokud v praxi vznikne situace, že je zde potenciální možnost podjatosti předsedy výboru, tak je žádoucí na tuto skutečnost upozornit zastupitelstvo obce, kterému je zápis z provedené kontroly ze zákona předkládán.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

JUDr. Václav Chmelík, advokát

Seriál Dotazy a odpovědi
  1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023 (právě čtete)
  2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
  3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
  4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
  5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
  6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
  7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
  8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023