Snížení odměny uvolněného místostarosty

Dotazy a odpovědi 3.

27. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Snížení výše odměny uvolněného místostarosty obce za výkon jeho funkce není možné, neboť se jedná o odměnu, která je poskytována ze zákona, a zastupitelstvo obce nemá pravomoc rozhodnout o její výši.

Možností, jak změnit výši odměny uvolněného místostarosty, je změnit charakter jeho funkce, tedy určit danou funkci jako neuvolněnou namísto uvolněné. Takové rozhodnutí je pravomocí zastupitelstva obce, které k němu může přistoupit kdykoliv v průběhu svého funkčního období. V takovémto případě je pak plně na úvaze zastupitelstva obce, jakou částku určí jako odměnu za výkon funkce, limitováno je pouze maximální částkou uvedenou v nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

JUDr. Chmelík Václav, advokát

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023 (právě čtete)
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023