Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou

Dotazy a odpovědi 2.

20. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

Může obec pověřit řízením odboru nebo řízením organizační složky jiného zaměstnance na dobu určitou, např. do doby jmenování nového vedoucího? Pokud ne, jak tuto situaci řešit? Výběrové řízení může trvat déle než měsíc a vybraný uchazeč nastoupí až po skončení výpovědní doby, což může trvat i tři měsíce. A co v případě, když se nepřihlásí žádný zájemce?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Dočasné pověření zaměstnance výkonem funkce vedoucího úředníka do doby, dokud nebude zákonným způsobem výběrového řízení vybrán vhodný kandidát, je vcelku častým řešením, které by však nemělo být nadužíváno, či dokonce zneužíváno umělým prodlužováním jeho trvání. Pokud však již činíte kroky vedoucí k vyhlášení výběrového řízení, poté se dané jeví jako vhodné řešení, které zákon nezakazuje.

Pokud se jedná o vedoucího organizační složky, zde je nutno uvést, že na něj se zákon o úřednících územních samosprávných celků nevztahuje. Není tedy třeba jeho místo obsadit osobou vybranou ve výběrovém řízení v režimu zákona o úřednících územních samosprávných celků (jako je tomu u vedoucího úředníka) a ani činit veřejnou výzvu. Tuto pozici je tedy možné obsadit bez dalšího, byť lze chápat jako opodstatněné, že obec chce provést určitý výběr nového vedoucího a dosáhnout tak co možná nejvhodnějšího personálního obsazení.

V případě, kdy je výběrové řízení vyhlašováno na pozici, pro níž je předchozí výběrové řízení nutností (vedoucí úřadu a vedoucí úředník na dobu neurčitou), a nikdo se do něj nepřihlásí, poté bude nutné jej opakovat.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Malíšek Petr, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi
  1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
  2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023 (právě čtete)
  3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
  4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
  5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
  6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
  7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
  8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023