Vyvěšení jednacího řádu obce

Dotazy a odpovědi 4.

3. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

Musí být jednací řád obce vyvěšen?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Právní řád takovou povinnost výslovně neukládá, nicméně dle Metodického doporučení Ministerstva vnitra může tato povinnost vyplynout z povahy jednacího řádu coby tzv. „hlavního dokumentu“ obce ve smyslu zákonné povinnosti nebo předpisu, podle kterého subjekt (obec) jedná a rozhoduje.

Povinně zveřejňovanou informaci je přitom třeba zveřejnit v sídle povinného subjektu a v jeho úřadovnách, a to na místě, které je všeobecně přístupné. Zákon dále hovoří o povinnosti, aby zde byla možnost pořízení kopie. Navíc je potřeba jednací řád zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Lze tedy doporučit jednací řád zveřejnit.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Jan Jansa, Junior právník

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023 (právě čtete)
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023