Kapacita nádob na komunální odpad

Dotazy a odpovědi 14.

14. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

Máme zde podnikatele, který v obci vlastní objekt, ve kterém poskytuje ubytování za úplatu. V objektu, který je zařazen do systému odstraňování komunálního odpadu v obci, je celkem 39 lůžek. Lze určit, kolik musí mít popelových nádob na objekt? Pro letošní rok si vlastník podal ohlášení k MP – objem sběrných nádob, že chce vyvážek jednu 60 l nádobu.

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Předpokládáme, že podnikatel je zapojen v rámci obecního systému odpadového hospodářství na základě písemné smlouvy, v níž je upraveno i to, jakým způsobem je úplata za tuto službu účtována. Podnikatelé nejsou nijak omezeni v tom, kolik musejí mít nádob na odpad, jak mají využívat kapacitu apod.

Určit počet nádob tedy možné není – lze však pro případ podezření na nelegální způsob likvidace odpadu využít kontrolních oprávnění, která obecnímu úřadu zákon o odpadech dává, a v případě zjištění porušení uplatnit sankci v podobě pokuty.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokát

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023 (právě čtete)
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023