Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys

Město pro byznys 2022 14.

15. 5. 2023 Město pro byznys Regiony

Lysá nad Labem se výborně podnikatelsky rozvíjí, což jí zajistilo vítězství v celorepublikovém srovnání výsledků výzkumu Město pro byznys, který již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech obcích s rozšířenou působností v České republice. Na finálových stupních vítězů ji následují stříbrné Brno a bronzová Plzeň. Srovnávací výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank.

Město pro byznys

Lysá nad Labem se podnikatelsky rozvíjí

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem zaznamenává velmi vysokou meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Obyvatelstvo je zde mladé, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Celkový počet obyvatel výrazně stoupá, přičemž ruku v ruce s tím jde velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Průměrná měsíční mzda je tu výrazně nadprůměrná. Pokud jde o přístup veřejné správy, radnice se snaží investovat. Alespoň o tom svědčí velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Výdaje radnice směřuje především do oblasti dopravy a sportu. Velmi dobře vychází Lysá nad Labem rovněž v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech.

„Jsme vděčni, bereme to jako ocenění nikoliv ani tak města, jako lidí ve městě žijících, a hlavně nejenom města Lysá nad Labem, ale všech obcí v našem území ORP. Speciálně bych chtěl zmínit město Milovice, které je rozvojově a investičně tahounem území. Do budoucna se chceme zaměřit na dostupné bydlení pro normální lidi a ochranu přírody, protože území, které bylo původně zemědělské, začíná být velmi přehřáté, s málem vody. Určitě chceme posouvat oblast školství, protože se k nám stěhuje velké množství rodin s malými dětmi. Nejde nám jen o počet, ale hlavně o kvalitu, přilákat sem učitele, kteří odcházejí do Prahy,“ řekl při přebírání ocenění tajemník Lysé nad Labem Robert Šťastný.

Ve stříbrném Brně se to podnikáním jenom hemží

Moravská metropole má velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to ať už se jedná o firmy, tak o živnostníky. Vysoce nadprůměrný je tu rovněž podíl firem, které mají více než 250 zaměstnanců v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Rozvoj podnikání bezesporu podporuje výborné dopravní spojení. V Brně se hodně staví, o čemž svědčí vysoký počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a také kultury. Jako velmi kvalitní byly vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Ten na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho další užitečných informací a odkazů.

Bronzová Plzeň uspěla v mystery testování

Statutární město Plzeň dosáhlo vynikajících výsledků v celé řadě hodnocených kritérií. Jedná se například o počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, dále také počet nabíječek na elektromobily nebo počet dokončených bytů vztaženo ku meziroční změně počtu obyvatel. Podnikání v Plzni může těžit také z výborné dopravní dostupnosti. Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné radnici pochválit za vynakládání dostatečných finančních prostředků do oblasti veřejné dopravy a také na kulturu. Výrazně nadprůměrných hodnot dosáhlo město v počtu úředních hodin, během kterých si nejen podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné. Plzeň však především dopadla velmi dobře v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

Ocenění pro nejlepší převzali (zleva) Lenka Palátová – Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, Robert Šťastný – tajemník Městského úřadu Lysá nad Labem a Anna Putnová – zastupitelka statutárního města Brna
Ocenění pro nejlepší převzali (zleva) Lenka Palátová – Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, Robert Šťastný – tajemník Městského úřadu Lysá nad Labem a Anna Putnová – zastupitelka statutárního města Brna

Závěrečného vyhodnocení srovnávacího výzkumu se za partnerský Svaz měst a obcí ČR zúčastnila jeho výkonná ředitelka Radka Vladyková, která ocenila práci všech zastupitelstev v posledním období, kdy se obce a města musí vypořádávat se složitou situací. A dodává: „Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys prokazuje, že oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit do moderních a život usnadňujících projektů.“

David Pavlát

Seriál Město pro byznys 2022
 1. Město pro byznys – Lysá nad Labem nejlepší ve Středočeském kraji, 1. 3. 2023
 2. Chomutov je pro podnikání nejvíce přívětivý v Ústeckém kraji, 2. 3. 2023
 3. Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň, 3. 3. 2023
 4. Za podnikáním nejlépe do Jablonce nad Nisou, 15. 3. 2023
 5. Brno je městem pro podnikání, 20. 3. 2023
 6. Ostrava zůstává městem pro byznys Moravskoslezského kraje, 23. 3. 2023
 7. Zlín nezapře své podnikatelské kvality, 27. 3. 2023
 8. Podnikání se v Olomouci daří, 29. 3. 2023
 9. Jihočeskému podnikání vládne Český Krumlov, 11. 4. 2023
 10. Nová Paka je podnikání zaslíbená, 14. 4. 2023
 11. Pardubice vítězí v krajském kole Města pro byznys, 18. 4. 2023
 12. Podnikatelským suverénem na Vysočině je Humpolec, 21. 4. 2023
 13. Jak se hodnotí Město pro byznys, 24. 4. 2023
 14. Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys, 15. 5. 2023 (právě čtete)
 15. Postavte rozhodnutí na datech, 19. 5. 2023