Postavte rozhodnutí na datech

Město pro byznys 2022 15.

19. 5. 2023 Město pro byznys Regiony

V uplynulých dnech jsme postupně přinášeli výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který sledoval parametry ve všech 205 obcích s rozšířenou působností (ORP) a ve 22 městských částech hlavního města Prahy. Na základě výsledků byla v každém kraji vyhlášena nejúspěšnější města a v minulém týdnu také celostátní Město pro byznys, kterým se stala Lysá nad Labem.

Město pro byznys

Rozsáhlý srovnávací výzkum i podmínky hodnocení jednotlivých měst jsme představili v samostatném textu 24. dubna. Tentokrát uvedeme některá data doprovodného výzkumu, která byla zveřejněna u příležitosti vyhlášení finálových výsledků Město pro byznys. Oslovena byla všechna ORP a městské části Prahy s dotazy na jejich investice a zejména na daň z nemovitých věcí.

Kam byste v budoucnu chtěli prioritně směřovat investice města? Na první otázku uvedlo 61 % oslovených, že hlavní prioritou je bydlení, 59 % shodně na druhé a třetí místo staví vzdělávání a dopravu. Na dalších místech je uváděna sociální péče (37 %) a kultura (29 %). Jiné investice uvedlo 33 % měst a městských částí, a řadí sem např. cestovní ruch, energetické úspory, životní prostředí, občanskou vybavenost a opravy městského majetku. K jednotlivým dotazům na investice uvádíme:

Co brání v uskutečňování plánovaných investic? Tento dotaz korespondoval s další otázkou – co by naopak pomohlo realizaci plánů? Na první otázku (co brání) byly uvedeny jako odpověď tři bariéry – nedostatek financí, málo dotačních titulů a složitá administrativa. Na druhou otázku (co by pomohlo) se odpovídalo takto – zjednodušit procesy, zrychlit stavební a výběrová řízení, zvětšit počet dotačních titulů a také se uvádělo, že na investice chybí dostatek pozemků ve vlastnictví měst a obcí.

Jaké konkrétní kroky plánujete v oblasti udržitelnosti? Převládly tři typy plánů – snížení energetické náročnosti, fotovoltaika a ochrana přírody (např. zadržování vody).

O kolik procent byste potřebovali navýšit rozpočet města, abyste mohli uskutečnit všechny plánované investice? Na tento dotaz uvedlo 8 % účastníků výzkumu, že by stačilo navýšení rozpočtu do 25 %, ale plných 41 % účastníků by požadovalo navýšení rozpočtu až o 50 % a 16 % účastníků uvedlo navýšení o více než 100 %. Podrobněji viz graf 1.

Graf 1. Výsledky výzkumu (O kolik procent byste potřebovali navýšit rozpočet města, abyste mohli uskutečnit všechny plánované investice?)
Graf 1. Výsledky výzkumu

Daň z nemovitých věcí

Velká část doprovodného výzkumu byla zaměřena na otázky daně z nemovitých věcí. Jak známo velikost základního koeficientu § 11 (3b) k dani z nemovitých věcí je dána především velikostí obce (počtem obyvatel) a je možné jej násobit koeficientem K 1,5.

Podle průzkumu má nejvyšší koeficient velikosti 5 celkem šest obvodů v Praze (Praha 1, 18, 22, 3, 7 a Praha 8). Koeficient ve výši 4,5 má šest měst (Karlovy Vary, Frýdek-Místek, Ostrava, Teplice, Jihlava a Zlín). Koeficient 3,5 má dalších dvacet dva měst. Nejnižší základní koeficient dle § 11 (3b) ve výši 1 má pět ORP (Kuřim, Bruntál, Lipník nad Bečvou, Stod a Kadaň). Koeficient 1,2 má Moravská Třebová a koeficient 1,4 dalších devatenáct měst – včetně vítězného města Lysá nad Labem.

Největší změna ve výběru daně z nemovitostí byla sledována, pokud jde o zvýšení i snížení výběru, ve dvou obdobích – porovnání roku 2022 k roku 2021 a porovnání výběru daně z nemovitostí v roce 2022 k roku 2018.

Graf 2 uvádí TOP deset ORP, u kterých došlo k největšímu zvýšení meziročního výběru (2022/2021). Olomouc vybrala v roce 2022 celkem 1,97× více finančních prostředků na dani z nemovitých věcí ve srovnání s rokem 2021. Dále je to Tachov (1,87×) a Rakovník (1,65×).

Graf 2. TOP deset ORP (2022/2021) – největší zvýšení meziročního výběru daně z nemovitostí
Graf 2. TOP deset ORP (2022/2021)

Graf 3 uvádí TOP deset ORP, kde došlo k největšímu zvýšení inkasa daně z nemovitostí ve srovnání s rokem 2018. Na prvním místě jsou to Ivančice, zvýšení výběru 2,51x, druhé místo patří Slavkovu u Brna (2,50×) a na třetím místě je Vlašim (2,42×).

Graf 3. TOP deset ORP (2022/2018) – největší zvýšení meziročního výběru daně z nemovitostí
Graf 3. TOP deset ORP (2022/2018)

K největšímu meziročnímu propadu ve výběru daně z nemovitostí (2022/2021) došlo v Lounech (0,68× tzn., že inkaso bylo o 32 % nižší oproti roku 2021). Dále to byl Rychnov nad Kněžnou (0,74×) a Český Brod (0,90×). Při srovnání inkasa z daní z nemovitých věcí v letech 2022 a 2018 byl největší propad ve Šlapanicích (0,71×), dále v Rychnově nad Kněžnou (0,80×) a ve Veselí nad Moravou (0,86×).

Daň z nemovitých věcí na jednoho obyvatele se v jednotlivých sledovaných obcích s rozšířenou působností podstatně liší. Je to dáno nejenom velikostí a rozsahem nemovitostí (staveb a pozemků), počtem obyvatel, ale také nastavením sazeb a použitím koeficientů v příslušné obecně závazné vyhlášce. Největší výběr daně z nemovitostí v přepočtu na jednoho obyvatele připadá na Litomyšl (3184 Kč/obyv.), druhý největší výběr je v Lovosicích (3171 Kč/obyv.) a třetí nejvyšší je v Mladé Boleslavi (2883 Kč/obyv.). Na druhé straně, nejnižší výběr daně z nemovitostí v přepočtu na jednoho obyvatele je v Orlové (318 Kč/obyv.), dále je to v Hlučíně (379 Kč/obyv.) a v Tanvaldu (409 Kč/obyv.). Nejvyšší výběr daně v přepočtu na jednoho obyvatele (Litomyšl) je tedy desetkrát větší než nejnižší výběr v Orlové.

Graf 4. Medián výběru daně z nemovitých věcí za ORP (v tis. Kč)
Graf 4. Medián výběru daně

Jak již bylo uvedeno, doprovodný výzkum sledoval celkem 227 měst a městských částí. Každá obec má specifické podmínky a rozdílné údaje demografické i ekonomické. Je to patrné i z údajů, které se týkají daně z nemovitých věcí. Doprovodný výzkum sledoval medián výběru daně z nemovitých věcí (medián představuje prostřední hodnotu statistického souboru, který je seřazen od nejmenší hodnoty po největší). Porovnání mediánu výběru daně z nemovitých věcí za ORP (v tis. Kč) v letech 2018 až 2022 je patrné z grafu 4. Z údajů je patrné, že za posledních pět let se medián výběru daně z nemovitých věcí u obcí s rozšířenou působností zvýšil o téměř 17 %.

Seriál Město pro byznys 2022
 1. Město pro byznys – Lysá nad Labem nejlepší ve Středočeském kraji, 1. 3. 2023
 2. Chomutov je pro podnikání nejvíce přívětivý v Ústeckém kraji, 2. 3. 2023
 3. Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň, 3. 3. 2023
 4. Za podnikáním nejlépe do Jablonce nad Nisou, 15. 3. 2023
 5. Brno je městem pro podnikání, 20. 3. 2023
 6. Ostrava zůstává městem pro byznys Moravskoslezského kraje, 23. 3. 2023
 7. Zlín nezapře své podnikatelské kvality, 27. 3. 2023
 8. Podnikání se v Olomouci daří, 29. 3. 2023
 9. Jihočeskému podnikání vládne Český Krumlov, 11. 4. 2023
 10. Nová Paka je podnikání zaslíbená, 14. 4. 2023
 11. Pardubice vítězí v krajském kole Města pro byznys, 18. 4. 2023
 12. Podnikatelským suverénem na Vysočině je Humpolec, 21. 4. 2023
 13. Jak se hodnotí Město pro byznys, 24. 4. 2023
 14. Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys, 15. 5. 2023
 15. Postavte rozhodnutí na datech, 19. 5. 2023 (právě čtete)