Výběrové řízení

Dotazy a odpovědi 2024 11.

15. 3. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

Je obec povinna vždy dělat výběrové řízení, když si chce či potřebuje koupit dejme tomu stroj na údržbu zeleně a hodnota předmětu nepřevyšuje půl milionu bez DPH?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Nákup movité věci nepřesahující hodnotu 2 000 000 Kč bez DPH nespadá do působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek – jedná se o tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu a nemusí probíhat zadávací řízení dle tohoto zákona. Při jejich „zadávání“ by ale měl veřejný zadavatel, kterým je obec, dodržet základní zásady obsažené v ustanovení § 6 předmětného zákona. To znamená, že i v případě veřejné zakázky malého rozsahu by obec tedy měla v duchu zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, a zároveň podle povinnosti nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně poptat více potenciálních dodavatelů (v daném případě prodejců takové techniky) a de facto neformální výběrové řízení dle vlastního uvážení provést.

Souhrnně lze tedy konstatovat, že obec by pro dodržení výše uvedených zásad měla poptat více dodavatelů a v závislosti na podaných nabídkách zvolit tu, která je pro obce nejhospodárnější (nemusí se jednat nikoliv o nejlevnější variantu při zohlednění kvalitativních aspektů stroje). Doporučujeme tak oslovit alespoň 3 prodejce (postačí např. e-mailem či telefonicky) k předložení konkrétních nabídek, z nichž posléze obec vybere tu pro ni nejvýhodnější.

Jiný postup pak může platit v případě, kdy obec přijala směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která může stanovit postup odlišný (vždy by však měly být respektovány uvedené zásady, které by měly vést k takovému výběru, který je opodstatněný s ohledem na povinnost obce nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně, tedy s péčí řádného hospodáře).

Pro úplnost upozorňujeme na povinnost veřejného zadavatele (mezi které podle zákona o zadávání veřejných zakázek patří územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace) uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku o hodnotě přesahující 500 000 Kč vyplývající z § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Radim Mareš, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024 (právě čtete)
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024