Parkování na chodníku

Dotazy a odpovědi 2024 14.

5. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

Občan obce nechává zaparkovaný automobil před svým domem, v místě vjezdu do svého rodinného domu. Sjezd je současně součástí chodníku vedoucího k sousedním rodinným domům. Sousedé musí automobil nesnadně obcházet, vchází do rušné vozovky. Chodník lze v zimě jen obtížně udržovat, stroje zimní údržby musí sjíždět z chodníku. Občan se brání tím, že ve vjezdu před svým domem může parkovat bez omezení, zvlášť pokud si sjezd zbudoval sám (v době výstavby svého rodinného domu). Pozemek pod chodníkem i vjezdem je v majetku kraje. Lze tuto situaci nějak řešit?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

V zákoně je přímo stanoven zákaz zastavení a stání před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. V případě porušení se poté řidič dopouští přestupku, za který je možné mu uložit pokutu.

Nicméně zákon zde chrání zájem uživatelů polních a lesních cest a vlastníků či oprávněných uživatelů nemovitostí, které jsou místem ležícím mimo pozemní komunikaci, a které jsou vjezdem napojeny na pozemní komunikaci. Pokud vjezd slouží pouze uživatelům jedné nemovitosti, pak za předpokladu, že tím zároveň nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo k porušení zákazu zastavení či stání vyplývajícího z jiného ustanovení zákona, tak nebude možné postihovat oprávněného uživatele nemovitosti za přestupek spáchaný zastavením či stáním před vjezdem na tuto nemovitost, neboť za předpokladu, že tím nedojde k zásahu do práv ostatních uživatelů, nebude naplněn materiální znak přestupku.

Ohledně zasahování do chodníku, nelze z popsaných informací přesně určit, zda se bude jednat o přestupek, či nikoliv. Bude totiž záležet, jaké bylo stavební povolení při budování vjezdu, jestli je část chodníku součástí vjezdu (např. byla vybudována přeložka chodníku) či nikoliv. Jestliže je chodník součástí vjezdu, tak na něm řidič parkovat může.

Pokud by chodník nebyl součástí vjezdu a automobil zaparkovaný ve vjezdu by zasahoval do chodníku, kde by bránil průchodu (či průjezdu stroje zimní údržby), jinými slovy by řidič parkoval na chodníku (ať už zcela nebo částečně), tak to je zakázáno, a tudíž se občan Vaší obce dopouští přestupku, za který je možné uložit mu pokutu. Zákon o silničním provozu stanovuje obecné pravidlo, že řidiči nesmí stát na silniční vegetaci. Přestože pojem silniční vegetace není v zákoně přesně definován, běžně se vykládá jako příslušenství dálnice, silnice nebo místní komunikace. A tím se rozumí nejen přilehlá zeleň, ale také všechny chodníky. Podle zákona se tedy na chodníku parkovat nesmí, výjimkou je, pokud parkování na chodníku dovoluje dopravní značka.

Kristýna Jindřišková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024 (právě čtete)
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024