Přečíslování budovy

Dotazy a odpovědi 2024 5.

2. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

V obci máme případ, kde byla budova pro rodinnou rekreaci s již přiděleným evidenčním číslem stavebně upravena a rekolaudována na rodinný dům (tedy změna způsobu využití). Stavební úřad odkázal majitele budovy na obecní úřad, aby požádal o přidělení č. p. (tedy změny z č. e. na č. p.). Je toto možné? Z pohledu zákona o obcích to chápeme tak, že rodinný dům by měl mít přiděleno č. p., avšak z metodiky MV mi není jasné, jestli změna z č. e. na č. p. je možná.

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Pokud již budova číslo evidenční má, šlo by o přečíslování budovy (samotný pojem přečíslování zahrnuje nejen změnu samotné číselné hodnoty, ale i změnu z čísla popisného na číslo evidenční či naopak nebo i změnu zařazení do jiné části obce). Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody (povinně potom v případě rušení části obce).

Změna způsobu užívání stavby podle našeho názoru mezi takové vážné důvody nepatří, neboť to, zda má budova přiděleno číslo popisné nebo evidenční, nemá žádný faktický ani právní dopad. Volba mezi číslem popisným a evidenčním má být provedena podle zákonem stanovených pravidel v zásadě pouze v okamžiku prvotního přidělení čísla budově. Jedinou výjimkou, kdy by obecní úřad tuto volbu opětovně prováděl, jsou případy přečíslování, nicméně důvodem pro přečíslování by měly být jiné (vážné) důvody, než je pouhá změna způsobu užívání, nebo v případech, kdy se ruší část obce.

Z uvedených důvodů přidělení čísla popisného (přečíslování budovy) nedoporučujeme.

JUDr. Václav Chmelík, advokát

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024 (právě čtete)
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024