Osvobození od poplatku za komunální odpad

Dotazy a odpovědi 2024 26.

28. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

Obyvatel má trvalé bydliště vedené v naší obci, kde máme paušální poplatek za svoz komunálního odpadu. Zároveň ale má nájemní smlouvu v sousedním městě, kde po něm majitel nemovitosti chce poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Může nebo musí být osvobozen od poplatek z místa trvalého bydliště?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Zákon o místních poplatcích mezi zákonné důvody pro osvobození od poplatku za systém odpadového hospodářství zahrnuje i osvobození fyzické osoby přihlášené v obci, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště [srov. § 10g písm. a) zákona o místních poplatcích].

Tedy doloží-li občan obce, že v sousedním městě, ve kterém má i bydliště, je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, pak je dle zákona o místních poplatcích (za splnění dalších zákonných předpokladů) osvobozen od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve své obci. Nezbytným předpokladem je, že má v jiné obci bydliště (nikoliv evidenčně, ale fakticky, tj. reálně tam žije).

Mgr. Pavel Ralaus, advokátní koncipient

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024 (právě čtete)
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024