Výsledky kontrol a zastupitelstvo

Dotazy a odpovědi 2024 24.

14. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

V loňském roce jsme měli na obecním úřadě kontrolu z Inspektorátu práce a z Okresní správy sociálního zabezpečení. Musí výsledky těchto kontrol schválit nebo alespoň vzít na vědomí zastupitelstvo obce? Má být s výsledky těchto kontrol zastupitelstvo obce seznámeno?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

V souladu se zákonem o obcích Ministerstvo vnitra provádí kontroly výkonu samostatné působnosti u všech obcí. Jedno z ustanovení daného zákona se zabývá procesem předkládání výsledků kontrol k projednání zastupitelstvu obce, s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva.

Z Vašeho dotazu lze usuzovat, že kontroly prováděné Okresní správou sociálního zabezpečení a Inspektorátem práce v rámci samostatné působnosti se zaměřovaly právě na oblast pracovního práva. V důsledku toho je kontrola Ministerstva vnitra vyloučena a uplatní se obecná úprava kontrolního řádu.

Zastupitelstvo obce může být seznámeno s výsledky kontrol, avšak primárním subjektem kontroly byl zaměstnavatel, kterým je starosta obce, pokud není v obci tajemník obecního úřadu. Záleží na Vašem uvážení, zda budete na výsledky kontrol reagovat samostatně, nebo zda o nich seznámíte zastupitelstvo obce.

Je důležité zdůraznit, že postup po kontrole je vždy závislý na procesním poučení, které je uvedeno v rámci vystaveného protokolu.

Jakub Kaplan, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024 (právě čtete)
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024