Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu

Dotazy a odpovědi 2024 1.

5. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

Může tajemník města zveřejnit, resp. dát někomu, např. dle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, pracovní náplně zaměstnanců obecního úřadu? V případě, že to nelze, kdo může být seznámen s pracovními náplněmi zaměstnanců města?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že povinný subjekt poskytne o zaměstnanci veřejné správy informace, které vypovídají o jeho úřední činnosti a pracovním zařazení. Do této kategorie údajů o zaměstnanci je nepochybně možné zařadit též jeho pracovní náplň.

Tyto informace tak je možné na základě žádosti o poskytnutí informace poskytnout.

Mgr. Kristýna Formánková, advokátní koncipientka

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024 (právě čtete)
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 28. 4. 2024