Kácení stromů – poplatek za místní šetření

Dotazy a odpovědi 2024 25.

21. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

Při povolování kácení stromů vybíráme v případě provádění místního šetření správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. (dle přílohy – položky č. 20, za započatou hodinu při místním šetření 500 Kč). Současné znění zákona o správních poplatcích položku č. 20 již neobsahuje. Z jakého důvodu? Správní poplatek za provedení místního šetření již nemáme vybírat?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Ke zrušení položky č. 20 došlo zákonem č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. K tomu je vhodné podotknout, že původní návrh uvedeného změnového zákona s vypuštěním položky č. 20 ze sazebníku nepočítal; k této změně došlo až v rámci legislativního procesu prostřednictvím pozměňovacího návrhu ze strany poslanců. Důvod pro vypuštění uvedené položky pak není z obsahu důvodových zpráv rozpoznatelný.

S ohledem na skutečnost, že zákon o správních poplatcích v platné a účinné podobě neupravuje vybírání poplatků za místní šetření, je nutné konstatovat, že správní orgán není oprávněn poplatek za místní šetření dle zákona o správních poplatcích vybrat.

Jan Novotný, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024 (právě čtete)
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024