Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce

Dotazy a odpovědi 2024 4.

26. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

Jaké jsou právní důsledky pro obec pro ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce? Může mu poskytnout alespoň přes zimu ubytování například v maringotce?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

S ohledem na výše uvedené, pak zajištění ubytování pro sociálně slabého občana je zcela nepochybně v souladu s vytvářením podmínek pro uspokojení potřeb občanů obce a naplněním úkolů obce předpokládaných zákonem o obcích.

Na druhou stranu platí, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému při kolaudaci. Užíváním nebytového prostoru k bydlení (resp. umožněním takové užívání jiné osobě), přestože prostor není k bydlení kolaudačním rozhodnutím určen, může obec spáchat přestupek dle stavebního zákona.

Stavební úřad by však při posuzování případu dle našeho názoru měl vzít v úvahu právě např. i to, že tímto postupem obec zajišťovala bytové potřeby svého občana, a této skutečnosti pak přizpůsobit své rozhodnutí a výši sankce, resp. až upuštění od potrestání.

Ohledně bydlení v maringotce pak platí výše uvedené o zajištění potřeby bydlení občanů obce, tedy jistě obec může svému občanu ubytování v maringotce nabídnout.

Mgr. Pavel Ralaus, advokátní koncipient

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024 (právě čtete)
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 28. 4. 2024