Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny

Dotazy a odpovědi 2024 2.

12. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

Mají povinnost platit obci poplatek za odpady občané Ukrajiny, kteří pobývají na území ČR z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a mají typ pobytu „Dočasná ochrana“? Pokud ano, podle jakého předpisu?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Dle § 16c zákona o místních poplatcích se v případě cizinců pro účely poplatků za přihlášení fyzické osoby považuje také ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců. A to v případě splnění další podmínky, tedy u cizinců, kterým byl povolen trvalý pobyt, popř. delší než tříměsíční přechodný pobyt, kterému byl udělen azyl, případně dočasná ochrana, resp. je žadatelem o udělení azylu či dočasné ochrany.

Z uvedeného tedy vyplývá, že splňuje-li cizinec výše uvedenou podmínku, tzn. Že jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců, případně je žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, který je přihlášen v obci, pak se jedná o poplatníka poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve smyslu zákona o místních poplatcích.

Správce poplatku (obecní úřad) však může rozhodnout o prominutí poplatku ve vztahu k této skupině poplatníků.

Mgr. Pavel Ralaus, advokátní koncipient

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024 (právě čtete)
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 28. 4. 2024