Znečištění místní komunikace

Dotazy a odpovědi 2024 10.

8. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

Obyvatel opakovaně znečišťuje při výjezdu vozidla místní komunikaci. Jakým způsobem se tomu dá zabránit?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Dle ustanovení v § 23 zákona o provozu na pozemních komunikacích musí vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci být předem očištěna tak, aby ji neznečišťovala. Podle zákona o pozemních komunikacích je zakázáno pozemní komunikace znečišťovat nebo poškozovat.

Pokud již dojde k znečištění komunikace, musí ten, kdo znečištění způsobil, bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu. Pokud tak neučiní a namísto něj odstraní znečištění a uvede místní komunikaci do původního stavu vlastník či správce, je znečišťovatel povinen uhradit vlastníkovi (správci) místní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů, neuhradí-li je znečišťovatel dobrovolně, může vlastník uplatnit u obecného soudu. Pro takový případ je vhodné shromáždit důkazní prostředky o tom, kdo znečištění způsobil a že jej neodstranil a dále též o výši vynaložených nákladů.

V případě, že znečišťovatel bez průtahů neodstraní jím způsobené znečištění místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku (správci) pozemní komunikace, může se jednat o přestupek, který může projednat příkazem na místě obecní policie nebo Policie České republiky. V případě, že je tento přestupek prokázán, může být uložena sankce až do výše 300 tisíc korun. Přestupek bude projednáván obcí s rozšířenou působností, která je v tomto případě příslušná.

Jakub Kaplan, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024 (právě čtete)
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024